pozadie

piatok 16. septembra 2011

Cesta za starými Rimanmi

Včerajší prekrásny slnečný a najmä voľný pracovný deň sme využili na návštevu našich rakúskych susedov a ich unikátnu výstavu - "Dolné rakúsko 2011 - získať - objaviť - zažiť  v rímskej krajine Carnuntum." A som tu, aby som sa s Vami podelila o naše dojmy z tejto jedinečnej a unikátnej cesty v čase cez tisícročia našej minulosti -  od praveku cez Rimanov  až po dnešok.
Všetkým nadšencom historie vrelo túto impozantnú udalosť dávam do pozornosti a odporúčam. 
Carnuntum -hlavné mesto rímskej ríše Panónia,  mesto cisárov,  sa dočkalo znovuzrodenia a návšteva Carnunta sprítomňuje Rimanov dnešku.

Zrekonštruovanie podstatných architektonických typov rímskej mestskej štvrte v historickom kontexte nemá vo svete obdobu : zrekonštruoval sa meštiansky dom, nádherná mestská patricijská vila a verejný kúpeľ.Nejde o žiadne fiktívne kulisy alebo muzeálne objekty, ale o obývateľné domy - t.j. všetky tieto budovy sú vybavené funkčným podlahovým kúrením, v ich kuchyniach stoja funkčné sporáky a aj ich priestory sú vybavené nábytkom. A my máme pocit, akoby sa na tomto mieste pred 1700 rokmi náhle zastavil čas.....Carnuntum bolo vtedy miestom udalosti, ktoré natrvalo zmenili dejiny ľudstva - traja rímsky cisári rozhodli o ďalšej budúcnosti rímskej ríše. Výsledok ich konferencie mal podstatnú zásluhu na víťaznom šírení kresťanstva a tým i našej celej duchovnej kultúry.Carnuntum však i dávno predtým a opakovane bolo miestom, kde sa rozhodovalo o svetovej politike . 
Pokusim sa teda slovom i obrázkami Vám priblížiť  tento pre mňa zázrak vedy, výskumu a archeológie.Mám troška problém vtesnať všetky tie získané poznatky a dojmy a nebyť pritom rozvláčna a tak snáď ešte jednu dôležitú informáciu : výstava sa koná na troch výstavných miestach :
Múzeum pod holým nebom Carnuntum - Petronell
Múzeum Carnuntínum - Bad Deutsch Altenburg
Kultúrna fabrika - Hainburg
Všetky miesta  sú vzdialené od seba len pár kilometrov a od nášho hlavného mesta cca  35 km.
My sme včera zabsolvovali len prvé dve - a na to tretie miesto sa už teraz tešíme.
Múzeum pod holým nebom Carnuntum - Petronell
ponúka túlanie cez autentickú rímsku obytnú štvrť, nádherný miestny palác Villa Urbana a svetovú senzáciu - znova vystavané rímske kúpele zo 4.storočia
Pri stavbách originálne múry zostali pod nanovo vytiahnutými kamennými stenami nepoškodené. Na strešné konštrukcie a ostatné časti /zárubne, okenné rámy/ sa použilo prevažne staré masívne drevo z 19.st. , zastrešovalo sa reprodukciami plochých škridiel.  
Pred tým, ako sa uskutočnila modelová rekonštrukcia, bolo potrebné zistiť, ako budovy vyzerali v dobách svojho rozkvetu.Popri výsledkoch množstva archeolog. výskumov sa použili aj antické zdroje - teda literatúra a zachovalé kamenné pamiatky.
Pozoruhodné je to, že v týchto stavbách sa môžeme slobodne potúlať..na divánoch posedieť.... panvice na peci poťažkať.....villa Urbana
prechádzka uličkami rímskeho mestečka

"Vychádzajúc zo základného vedeckého výskumu, stali sa spôsoby ,akými sa uskutočnilo konzervovanie a prezentácia obytných stavieb míľnikmi, vytyčujúcimi nové cesty prístupu k tejto práci. Experimentálna archeológia znamená, že sa sprístupňujú dávne dejiny a zaujímavo objasňujú prostriedkami a technikami rímskej antiky na mieste dávnych udalostí a nálezu ."  - to hlása tabuľa pred týmito stavbami.


zrekonštruované pozostaky pece....mimochodom, v nej sú vypálené škridle použité na rekonštrukciu striech

Znovuzrodenie rímskeho kúpeľa
Kúpeľ  nanovo vybudovaný sa po prvý krát objavil a odkryl pred asi 50 rokmi a zakonzervoval sa.
Pôvodne sa vybudovali dakedy v 1.pol.2.st..nášho letopočtu - počas vlády cisára Hadriána.Stavba bola súčasťou veľkého komplexu civilného mesta Carnunta.Fungovalo tu dômyselné podlahové kúrenie,/ ktoré sa zachovalo dodnes a je plne funkčné./ Kúpele boli pevnou súčasťou rímskej kultúry života a bol verejne prístupným miestom / ženy platili vyššie vstupné ako muži či deti.... hm /    

všetok nábytok je tu voľne prístupný


Vila Urbana - spoločenská izba
hospodárske dvory 
funkčná pec v kuchyni villy
rímske mestečko
odkrytý funkčný systém podlahového kúrenia
hala kúpeľa


Civilný amfiteáter Petronel -
sa nachádza na južnom okraji civilného mesta...bol postavený v 1.pol.2.st.n.l.a v nasledujúcich storočiach viac krát prestavaný.Bol prístupný dvoma bránami na severe a juhu, pričom hlavný vchod sa nachádzal na severnej strane.Pôvodne boli vchody uzavreté drevenými bránami. Okolo oválnej arény,kde sa konali zápasy gladiátorov a zvierat, postupne stúpali rady sedadiel pre až 12 000 obyvateľov.Múzeum Carnuntinum - Bad Deutsch Altenburg
Pre svedectvá tejto slávnej minulosti carnunta bolo v roku 1904 zriadené najväčšie múzeum rímskych pamiatok - Muzeum carnuntinum postavené v štýle rimskej vidieckej vily. Na dvoch poschodiach ponúka vzácnosti v počte 3300 kusov zreštaurovaných exponátov - ako prerez rímskymi náboženskými zvyklosťami. Tu fotografovanie nebolo možné a tak teda aspon pohľad na budovu zvonku. 

Amfiteáter vojenského mesta -
aréna svojou rozlohou 72 x 44 m sa zaraďovala vôbec k najväčším v Rimskej ríši. V priebehu archeologických výskumov s pomocou najnovších vedeckých postupov sa podarilo vyhotoviť dokonca pôdorys amfiteátra.V tento deň slniečko svoje lúče radostne rozdávalo a tak sme neodolali krátkej prechádzke popri brehu Dunaja v mestečku Hainburg, kde čoskoro navštívime aj tretie výstavné miesto a v kúpeľnom parku mestečka Bad Deutsch Altenburg.

S priateľským pozdravom Do cestovania, milé blogerky !
sa s Vami lúči

Vaša Eva 
rímske záhrady - výsadba výlučne vtedajšou vegetáciou


civilný amfiteáter Petronell

Žiadne komentáre: